கௌதம புத்தர் உலகில் பிறந்த உயரிய நாளில் உவகை நிறைந்த உன்னத வாழ்த்துகள்

131

பேரொளியாய் பூத்தார் பேரறிவாளர் புத்தர். முழுஞானம் முதிர்ந்த முழுமதியாய் ஒளிர்ந்த முதுபெரும் ஞானி கௌதம புத்தர் உலகில் பிறந்த உயரிய நாளில் உவகை நிறைந்த உன்னத வாழ்த்துகள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.