இங்கிலாந்து துணை மேயராக பொறுப்பேற்றுள்ள மோனிகா அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள்

160

இங்கிலாந்து நாட்டிலுள்ள ஏம்ஸ்பரி மாநகரக் கவுன்சிலில் துணை மேயராக பொறுப்பேற்றுள்ள சென்னையைச் சார்ந்த மருத்துவர் மோனிகா தேவேந்திரன் அவர்களுக்கு எமது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகள். அண்மையில் தொலைபேசியின் வழி அவருக்கு வாழ்த்துகள் கூறினேன். அவரது பணிகள் சிறக்க வாழ்த்துகள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.