புரட்சியாளர் அம்பேத்கார் 127 வது பிறந்த நாள் விழா விடுதலை சிறுத்தைகளின் விருதுகள் வழங்கும் விழா எழுச்சி தமிழர் தலைமையில் புரட்சி பாடகர் கத்தார் கலை நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது.