விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி- இசுலாமிய சனநாயகப் பேரவையின்  சஹர் மற்றும இஃப்தார் நிகழ்ச்சிகளின் அழைப்பிதழ்.

……………….

 

.