விடுதலைச்சிறுத்தைகள் கட்சியின் கரிசல் பதிப்பகம் சார்பில்
புரட்சிக்கனல் இளையகம்பனில்
இரு கவிதை நூல்கள் விரைவில் வெளிவருகிறது
ஒருங்கிணைப்பு & அணிந்துரை : பூவிழியன்